AÖOKayıt Yenileme Kılavuzu

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 

KAYIT YENİLEME KILAVUZU
 

Açık Öğretim Ortaokulu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı  kayıt yenileme işlemleri, İl, ilçe Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlükleri tarafından http://aio.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınacaktır. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı süresince yapılacak kayıt yenileme iş ve işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu internet sayfasında "Kayıt ve Sınav Tarihleri" altında belirtilmiştir.

1. Kayıt Yenileme Ücreti:
Kayıt yenileme ücreti 30 (ON)TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası'nın herhangi bir şubesine T.C.Kimlik numarası bildirilerek yatırılacaktır. Ayrıca Kayıt Yenileme işlemini gerçekleştireceği Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlükleri hesabına 5 (BEŞ) TL yatıracaklardır. "Kayıt Ücreti " yatıran öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerine giderek kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır. Kayıt yenileme işlemi esnasında öğrenci bürosu, öğrencinin: T.C. Kimlik numarasını, Sınav İli-İlçesi bilgilerini, Adres ve telefon bilgilerini kontrol ederek değişiklik varsa güncelleyecektir. Kayıt yenileme işleminde, yanlış hesaba ücret yatırma veya çift ücret yatırma durumlarında ücretler geri iade edilmeyecektir.

2. Ücret Muafiyeti:
Ücret muafiyeti olan öğrencilerin söz konusu durumları yeni kayıt esnasında sisteme işlendiğinden, kayıt yenileme dönemlerinde, ücret ödemeden, öğrenci bürosuna giderek kayıtlarını yenileyeceklerdir. Ancak, kayıt esnasında muafiyeti sisteme işlenmemiş veya muafiyeti gerektirecek durum sonradan oluşmuşsa, resmi kurumdan alınmış belgeye göre işlem yapılarak belgenin onaylı bir fotokopisi öğrenci dosyasına konulacaktır.

3. Ders Seçme:
Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerince kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenci; Açık Öğretim Ortaokulu'nun İnternet adresi olan http://aio.meb.gov.tr/ sayfasında bulunan "Öğrenci Girişi“ bölümünden sisteme T.C. Kimlik No ve şifresi ile girerek "Kayıt Yenileme İşlemleri" başlığı altındaki "Ders Seçme" menüsünden işlemlerini gerçekleştirecektir. Ders seçme işlemini yapamayan öğrenciler kayıt yaptırdıkları Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerine başvurabilirler. Öğrenci üst sınıftan ders seçimi yapmadığı takdirde dersler sistem tarafından atanır. Kayıt yenileyen öğrenci bulunduğu sınıftaki derslerin yanında bir üst sınıftan en fazla dört ders seçerek sınava girer. Bir oturumda 6 dersten fazla olmayacak şekilde toplamda 12 dersten sınava girilebilir. Bu sebeple üstten seçilecek ders sayısında 4 ten az ders seçme durumu söz konusu olabilir.

4.Dosyası Açık Öğretimi Ortaokulun Müdürlüğü'nde olan Öğrenciler:
Dosyası Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü'nde olan  öğrenciler, kayıt yenilemeleri durumunda öğrenci dosyası kayıt yeniledikleri Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerine  gönderilecektir. Eğer öğrenci Açık Öğretim Ortaokulu'ndan tasdikname ile ayrılmış ise; öğrenim belgesinin aslı kayıt yenileme yapan okul tarafından öğrenci dosyasına konulacaktır.

5. Adres Değişikliği:
Sınav takviminde belirtilen süreler içerisinde adres değişikliği Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

6. Sınav Giriş Yeri ve Sınav Sonuç Belgeleri:
Bu belgeler http://aio.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak, ayrıca öğrenci adreslerine gönderilmeyecektir. Sınav giriş yeri bilgileri dönem sınavı tarihinden 10 gün öncesinde internet sayfamızda duyurulacaktır.

7. Sınav Merkezi Seçimi:
Her dönem sınavı için sistem, tüm il ve ilçe merkezlerini öğrencilerimizin sınav merkezi olarak tercih etmesine izin verir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilerimizin tercih etmiş oldukları sınav merkezlerinin öğrenci sayıları kontrol edilir ve kesin sınav merkezleri belirlenir. Eğer öğrencinin sınav merkezi olarak tercih ettiği yer yeterli öğrenci sayısına ulaşamamışsa, en yakın sınav merkezine yönlendirilir.