AÖOBelgeler ve Dilekçe Örnekleri


AÖO BELGELERİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Belge İsmi Belge Açıklaması Belge Örneği
Öğrenci Belgesi Öğrenci Belgesi öğrencinin talebi halinde verilen Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencisi olduğunu gösterir belgedir. HEM ve MEM'lerden alınabilir.  
Kayıt Belgesi Kaydı yapılan öğrencinin kimlik bilgilerini, AÖO sistemine giriş şifresini, sınav merkezini, adres bilgilerini sınava gireceği dersleri gösterir belgedir.  

Diploma
2010-2011 yılı 3. dönem (20/06/2011) öncesinde mezun olup diplomaları basılan öğrencilerimizden diplomasını almayanların diplomaları Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünde muhafaza edilmektedir. Öğrenci diplomasını dilekçe ile gönderilmesini istediği Halk Eğitim Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğünü  belirterek AÖO Müdürlüğünden istemelidirler. Diplomaları gönderilmesini istedikleri HEM ve MEM'lere gönderilecektir. Diploma, öğrencinin kendisine veya noter vekâletiyle tayin ettiği herhangi bir kişiye verilebilir.   (DOC)
Öğrenim Belgesi (Tamamlama Belgesi) AÖO'dan mezun olan öğrencilerimize verilen belgedir.  Öğrencimiz,  belgeyi almak için dosyasının bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüklerine  dilekçe ile  başvurması gerekmektedir. Diplomasını kayıp edenlere de bu belge düzenlenmektedir.   (DOC)
Diploma/ Öğrenim Belgesi Onaylı Fotokopisi Talebi Açık Öğretim Ortaokulu'na kayıt olurken verilen öğrenim belgesi veya diplomanın onaylı fotokopisini isteyen öğrencilerimize gönderilen belgedir. Öğrencilerimiz bu belgeyi dosyanın bulunduğu  okula  başvurarak alabilirler.   (DOC)
Öğrenci Belgesi İstek Dilekçesi Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin sınıf ve öğrencilik durumlarını gösteren belgedir. Öğrenci Belgesi Açık Öğretim Ortaokulu  iş ve işlemlerini yapan herhangi bir Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alınabilir.
 
  (DOC)
Öğrenim Belgesi (Tasdikname ) İstek Dilekçesi Öğrenim Belgesi öğrencinin  kayıtlı olduğu Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüklerince düzenlenmektedir.  Öğrencilik durumu donuk durumdaki öğrenciler için düzenlenmektedir. Sınavlara giren aktif öğrencilere öğretim yılı sonunda düzenlenir. İş başvurusu, ehliyet işlemleri ve benzeri işler için öğrenim belgesine (tasdikname) gerek yoktur, bu durumlarda öğrenci belgesi ya da öğrenim belgenizin onaylı fotokopisini kullanabilirsiniz.
 
  (DOC)
İntibak itiraz dilekçesi Yeni kayıt yaptıran öğrenciler  yapılan intibakında yanlışlık olduğunu düşünüyorsa bu belgeyi doldurup kayıtlı olduğu Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerine itirazda bulunabilirler.
 
  (DOC)
Dilekçelerinizde mutlaka bulunması gerekenler:
Öğrenci Numarası,
T.C. Kimlik Numarası,
Ad Soyad,
Açık Adres,
İmza,